UK STRATEGIC PATH OF TRANSFORMATION UK SPOT LTD ®

Registration number of Learning Providers in the UK  (UKPRN) is 10066595

REGISTERED AT UK Register of Learning Providers  

STRATEGIC PATH OF TRANSFORMATION
UK SPOT LTD  

.

Drogi Czytelniku! 


Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszego Kwartalnika Edukacyjnego Together People. Nasz magazyn edukacyjny wydawany jest w Wielkiej Brytanii, w języku polskim. Czasopismo jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowaców, rodziców, opiekunow, osob pracujących z młodzieżą. 


Na łamach naszego czasopisma poruszamy zagadnienia związane z każdym aspektem edukacji pozaformalnej – od aktualności prawnooświatowych, przez rozwój zawodowy, po kwestie związa

 z przygotowywaniem lekcji oraz komunikacją z uczniami i ich rodzicami.  


''Together People'' to kompendium wiedzy, doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań.


Kierujemy również do Państwa zaproszenie do współtworzenia kwartalnika edukacyjnego i nadsyłania własnych tematów. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. 


Serdecznie za ten odzew dziękujemy! Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, zapytań, wiadomości, propozycji tematów oraz artykułów, pisanych przez praktyków, edukactorów, pedagogów, psychologow. W kolejnych wydaniach będziemy publikować nadesłane przez Państwa materiały.


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt [email protected]


Zespół redakcyjny

Together People