UK STRATEGIC PATH OF TRANSFORMATION UK SPOT LTD ®

Registration number of Learning Providers in the UK  (UKPRN) is 10066595

REGISTERED AT UK Register of Learning Providers  

STRATEGIC PATH OF TRANSFORMATION
UK SPOT LTD  

.

Serdecznie zapraszamy do Prywatnego Centrum Diagnostyczno – terapeutycznego

 (PCDT ) w Bradford. 


Usługi w naszym centrum są płatne.


Nie prowadzimy terapii uzależnień.


Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. 
TERAPIA PTSD

Istotnym założeniem wykorzystywanym w terapii ofiar zdarzeń traumatycznych jest przekonanie, iż nie tylko zdarzenia same w sobie, ale przede wszystkim ich interpretacja dokonywana w umyśle człowieka, jest odpowiedzialna za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnej. W przypadku lęku powstają skojarzenia z niebezpiecznymi sytuacjami. Stwierdzono, że trauma zaburza proces rozróżniania sygnałów bezpiecznych i niebezpiecznych, w związku z czym myślenie pacjenta koncentruje się na zagrożeniu, a lęk traumatyczny jest wzmacniany przez poczucie nieradzenia sobie ze zdarzeniami stresowymi.


Z punktu widzenia teorii poznawczych kluczowym elementem terapii jest modyfikacja patologicznych schematów myślenia i skojarzeń. Specyficzne dla PTSD "aktywowanie pamięci traumy" pozwala na rozpoczęcie pracy, której celem jest urealnienie powstałych w wyniku zdarzenia traumatycznego (lub wzmocnionych przez nie) schematów poznawczych.


TERAPIA PTSD


Zapraszamy w szczególności osoby :
- o obniżonym stanie emocjonalnym,
- zagubione życiowo, 
- w depresji poporodowej,
- ofiary przemocy (seksulanej, fizycznej, psychicznej )
- depresji

Obraz zespołu depresyjnego dopełniają objawy wymienione poniżej. W zależności od tego, ile z ich doświadcza pacjent, określa się, czy epizod depresyjny jest łagodny, umiarkowany, czy ciężki:


- spadek zaufania lub szacunku do siebie;
- nieuzasadnione i nadmierne poczucie winy i wyrzuty sumienia;
- problemy z koncentracją uwagi, myśleniem, zapamiętywaniem i podejmowaniem decyzji;
- myśli rezygnacyjne, myśli o śmierci i/ lub samobójstwie lub zachowania samobójcze;
- redukcja aktywności;
- zaburzenia snu (np. problem z zasypianiem, wybudzanie w ciągu nocy i trudności z ponownym zaśnięciem, wczesne wybudzania rano);
- utrata apetytu (lub nadmierny apetyt);
- samotność:
- niska samoocena;
- agresja.


Jeśli jesteś osobą, która:


-odczuwa trudności emocjonalne,
-jest ofiarą przemocy (również historycznej),
-cierpi z powodu depresji,
-cierpi z powodu lęku,
-doświadcza trudności w relacjach międzyludzkich,
-doświadcza kryzysu życiowego,
-czuje się bezsilna,
-zmaga się z trudnymi sytuacjami życiowymi,
-ma poczucie wypalenia zawodowego,
-chce zrozumieć swoje mechanizmy funkcjonowania,
-chce poczuć sens i cel w życiu,
-chce wieść satysfakcjonujące relacje rodzinne i zawodowe,
-chce wzmocnić poczucie własnej wartości i skuteczności,
-pragnie zmienić swoje życie,
-chce czerpać radość z życia korzystając z rozwoju osobistego


Zapraszamy na sesję 
60 minut  4